Vizyon Misyon ve Kalite Politikamız


 

 

İSMES İSTANBUL MESLEKİ EĞİTİM ÇEVRE DANIŞMANLIK VE HİZMET A.Ş.

 

 

                                                                                                                 

VİZYON:

İSMES olarak, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, TURKAK rehberleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz yönetmeliklere göre; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hizmetini sunmak.

 

MİSYON:

Yetkin olduğumuz personel belgelendirme hizmetinin İSMES kurum ve personeli tarafından yüksek kalitede sunulması adına, gerek eğitimler gerekse cihaz desteği ile sürekli gelişmeyi hedefleyen yapı oluşturmak.

 

KALİTE POLİTİKASI:

İSMES’in vizyon ve misyonu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalınarak talepleri zamanında karşılamak.

İSMES’in tüm politika ve prosedürleri yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamış olup, personel belgelendirme hizmetini mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunmak,

Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, İSMES’de yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri ile, ilgili tarafların katılımı ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü metodu geliştirmek,  

Hizmet odaklı anlayışla, uymakla yükümlü olunan yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunulan kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak,

İtiraz ve şikayetlerin en alt seviyede kalması için sunulan hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstermek,

Hizmet sunan personelin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almak,

İSMES, personel belgelendirme sürecini adil, etik, tarafsız ve herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı ilke edinmiştir,

Personel belgelendirme hizmetini her zaman, Mesleki Standartlarına ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunmak,

ISMES olarak tüm personelin standardını yükseltmek adına gerek teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak; gerekse de kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve çalışmalarını kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak adına ve iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vermek,

TS EN ISO/IEC 17024 standardının ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunmak,

TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimizi iyileştirme taahhüdümüze uygun olarak iyileşme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Kalite Politikamız olup, bu politikanın sürdürülmesi, ISMES organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır.                                     

            15.02.2018

Alaattin SELAMCI

   Genel Müdür