SSS


1. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 

2. Ulusal Meslek Standardı nedir?

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

3. Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal yeterlilikler;

  • Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
  • Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
  • Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
  • MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4.  ……. Bölümden Ustalık/Kalfalık Belgem var, Mesleki Yeterlilik Belgesi almam gerekiyor mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

5. İşsizlik Sigortası Fonundan nasıl yararlanabilirim?

İşsizlik sigortası fonundan yararlanılması için bir adayın İSMES Belgelendirme sürecine uygun başvuru yapması, sınav ücretlerini ödemesi, başvuru formu üzerinde bulunan işsizlik fonundan yararlanmak istiyorum ibaresini seçmesi yeterlidir.

İşsizlik sigortası fonundan aday bir kez yararlanabilir.  Başarılı olması durumunda sınav ve belge ücreti işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

6. Engel durumum mevcut. Sınava girmemde herhangi bir mahsur var mı?

Başvuruda bulunan adayın, “F2.01-01 Sınav Başvuru Formu”nda engel durumunu detaylı bir şekilde belirtmesi durumunda konu İSMES Belgelendirme yetkilileri tarafından mesleğini icra ettirip ettiremeyeceği konusu değerlendirilir. İlgili Ulusal Yeterlilik’in kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylar da sınava tabi tutulur. Bu durumda fiziksel destek (okuma yardımı vb. engel grubuna uygun destek) ile süre uzatımı (maksimum sınav süresinin 2 katı olacak şekilde) İSMES Belgelendirme yetkilisi tarafından her bir engelli aday için sağlanır.

 

7. 10 kişi sınav ve belge başvurusunda bulunsak indirim yapar mısınız?

İSMES Belgelendirme, MYK mevzuatları ve TÜRKAK akreditasyon kuralları gereği belirlenen ücret tarifesini her adaya eşit bir şekilde uygulamak durumundadır. Toplu başvurularda herhangi bir indirim uygulanmaz.

İsmes Belgelendirme Ücret Tarifesi

 

8. Eğitim veriyor musunuz?

İSMES Belgelendirme sadece sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Herhangi bir eğitim vermez, önermez.

 

9. Sınavda çıkabilecek sorularla ilgili bir kaynak var mı?

Herhangi bir kaynak olmaması ile birlikte İSMES Belgelendirme MYK mevzuatı ve akreditasyon kuralları gereği herhangi bir kaynak önermemektedir. Sınavlar Ulusal Yeterliliklerde yer alan bilgi – beceri ve yetkinlik ifadeleri, öğrenim çıktılarının ölçülmesi amacıyla yapılmaktadır.

 

10. …… şu işi yapıyorum hangi yeterlilikte belge almam gerekiyor?

Adayın yaptığı iş Ulusal Yeterlilikler ve Meslek Standartları referans alınarak belirlenmektedir. Aday, kamuya açık olan web sitemiz ile MYK’da web sitesinde yer alan bilgilerden yararlanılabilir.

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal  Meslek Standartları

 

11. Türkçe/Okuma-yazma bilmiyorum. Sınava katılım sağlayabilir miyim?

Adayın başvuru aşamasında bu durumu bildirmesi ve talep etmesi durumunda okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi İSMES Belgelendirme veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı tek tek gerçekleştirilir.

Türkçe bilmeyen ve işitme engelli adaylar için sınav esnasında İSMES Belgelendirme veya gezici sınav yeri yetkilisi tarafından yeminli tercüman, okuma yazma bilmeyen adaylar için ise soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir.

12. İşverenler için İstihdam Teşvikleri “İşe Almak Sizden Sigortası Bizden…”

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler:

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin

Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler
- İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
- Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile
 
SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde)
Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki:

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,
Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,
- Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,
- 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay
SGK işveren primini biz ödüyoruz!

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;
İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması,
İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.
 

13.Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşviklerinde MYK-SGK-İŞKUR İşbirliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK), Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda MYK-SGK veri bağlantısı (web servisi)  kuruldu.

MYK-SGK arasında kurulan web servisi ile 6111 sayılı kanun kapsamında uygulanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya varan işveren primlerinin devlet tarafından karşılanması uygulaması artık internet üzerinden gerçekleştirilecek.

MYK portalından 6111 sayılı kanunda belirtilen şartları taşıyan tüm mesleki yeterlilik belgesi sahipleri SGK sistemine online olarak iletilecek, böylelikle 48 aya kadar olan işveren primi muafiyetlerinden işverenler belge ibrazıyla SGK’ ye başvuru yapmak zorunluluğunda kalmayacaklar. 

 

BELGE ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ  MEVZUAT, REHBER VE KLAVUZLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BELGE ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE MYK PORTAL’DAN ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞSİZLİK SİGORATASI FONUNDAN KARŞILANACAK SINAV ÜCRETLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞSİZLİK SİGORATASI FONUNDAN KARŞILANACAK SINAV ÜCRETLERİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA DİPLOMA VE USTALIK BELGELERİNE İŞİLKİN MUAFİYET TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ