Sınav Ücretleri


1- 

 

 

2- 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI- SEVİYE  3

Sınav Birim Ücreti

10UY0002-3 /A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite     (Teorik)

         200.00

10UY0002-3 /B1- Önleyici Bakım       (Performans)

         990.00

10UY0002-3 /B2- Düzeltici Bakım      (Performans)

      1.030.00

                                                                                             TOPLAM

      2.220.00 TL

 

3- 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI- SEVİYE  4

Sınav Birim Ücreti

10UY0002-4 /A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite     (Teorik)

        200.00

10UY0002-4 /B1- Önleyici Bakım     (Performans)

        950.00

10UY0002-4 /B2- Düzeltici Bakım    (Performans)

     1.150.00

                                                                                             TOPLAM

     2.300.00 TL

 

4- 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI- SEVİYE  5

Sınav Birim Ücreti

10UY0002-5 /A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite         (Teorik)

       200.00

10UY0002-5 /A2- Makine Kurulumu          (Performans)

       428.00

10UY0002-5 /B1- Önleyici Bakım              (Performans)

       850.00

10UY0002-5 /B2- Düzeltici Bakım             (Performans)

    1.050.00

10UY0002-5 /B3- Kestirimci Bakım           (Performans)

       650.00

                                                                                 TOPLAM

      3.178.00 TL

 

5-15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 (Rev. No:00)

Sınav Birim Ücreti

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri (Teorik)

         200.00

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme (Performans)

         840.00

                                                                                 TOPLAM

      1.040.00 TL

 

6- 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4 (Rev. No: 03)

Sınav Birim Ücreti

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği  (Teorik)

        200.00

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21) (Performans)

      1.048.00

11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22) (Performans)

      1.074.00

                                                                                 TOPLAM

      2.322.00 TL

 

7- 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 (Rev. No: 02)

Sınav Birim Ücreti

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği (Teorik)

        200.00

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)  (Performans)

        995.00

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) (Performans)

       995.00

                                                                                 TOPLAM

    2.190.00 TL

 

8- 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4

Sınav Birim Ücreti

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği  (Teorik)

        200.00

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark  Asal Gaz Kaynağı  (MIG Kaynağı) (131)  (Performans)

      1.050.00

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı  (MAG Kaynağı) (135)  (Performans)

      1.060.00

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark  Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)  (Performans)

      1.034.00

                                                                                 TOPLAM

      3.344.00 TL

 

 

 

- Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

- 80 ve üzeri kişiye kadar %10 indirim uygulanır.

- Ücretlere adayın konaklama, yol gibi giderleri dahil değildir.

- Tehlikeli ve çok Tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten       

   yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.Ancak teşvikten    

   yararlanmak istemeyen başarılı adaydan 250 TL + KDV  Myk Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi  

   aşamasında ayrıca alınacaktır.

- “Bir sınavda başarısız olan adayın ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır.Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli

    işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların

    sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır”

- Başvurusunu yapan adayın sınav ücreti iade kuralları : Başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınava  

  girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %75 i iade edilir. Ancak sınav saati sınava gelmeyen veya

  sınava giren (başarılı veya başarısız olan) veya sınav gününden en geç  2 gün öncesine kadar sınava     

  katılamayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.

 - Belgeli kişinin belgesinin kaybolması,yırtılması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, 300 TL’si + KDV Myk Belge Basım Ücreti dahil olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 500 TL + KDV alınacaktır.

- Sınav  Ücretlere KDV dâhildir. Ücretler sınav öncesi İSMES IBAN numarasına yatırılır.

- 6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.