Bireysel Başvuru Formu


ADAY BASVURU FORMU

PERSONEL BELGELENDIRME SOZLESMESI

BELGELENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ADAYLAR YUKARDAKİ BAŞVURU FORMU VE BELGE KULLANIM TAAHHÜDÜ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINI İNDİRİP DOLDURDUKTAN SONRA İSMES A.Ş.  ELDEN VEYA KARGO YOLU İLE İLETMELERİ GEREKİR.

AŞAĞIDA VERİLEN KURALLARI OKUYUP MESLEK SEÇİMİ YAPTIKTAN SONRA BAŞVURU FORMUNDA BULUNAN KISMI AŞAĞIDAKİ GİBİ DOLDURUNUZ.

ÖRNEĞİN;

Mesleki Yeterlilik Kodu

 11UY0010

Mesleki Yeterlilik Seviyesi

 3

Mesleki Yeterlilik Adı

 ÇELİK KAYNAKÇISI /B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) 

 

 

 

BELGELENDİRME KURALLARI VE POLİTİKASI

İsmes : TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde standart gereklerine uygun olarak, talep edilen yeterlilik ve birimleri için sınav ile mesleki belgelendirme yapmaktadır.

Kamu Bilgilendirilmesi: Belgelendirme kuralları ve Politikası; Mesleki Yeterlilik Belgesi talep eden kişi, kuruluş ve Kamuya açık bilgi paylaşımı olarak web sayfamız üzerinden yayınlanacaktır.

Sınav ve Belgelendirme Bölümleri: Makine Bölümleri ile Metal-Kaynak Bölümleri.

Sınavlar: talep edilen yeterlilik, için ulusal yeterliliğinin (UY) gereklerine uygun olarak; teorik (yazılı), mülakat (sözlü) ve Performans (uygulama) sınavlarından oluşmaktadır.

Sınav Kapsamı: Zorunlu ve seçmeli birimlerden oluşmaktadır.

Zorunlu Birimler; A1 - İş sağlığı ve güvenliği, Kalite Yönetimi ve Çevre Koruma.

                               A2 - Mesleki Bilgi bölümlerinden oluşmaktadır.

Ayrıca bazı yeterliliklerin Seçmeli Birimlerinden oluşmaktadır. Örneğin; B1, B2, B3, ….

Bir adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için zorunlu birimlerin hepsinden ve varsa seçtiği seçmeli birimlerden yeterli başarı yüzdesi sağlaması gerekir.

Birimlerin başarı sağlama yüzdeleri yeterliliklerimizin belgelendirme ve sınav prosedürlerinde ayrı ayrı belirtilmiş olup bilgi edinmek isteyen adaylar kuruluşumuzla irtibata geçebilirler.

Kuruluşumuza başvuru yapıp girdiği Yeterliliğin bir birim sınavında başarılı olan adaylar, diğer bir birimin sınavı için isterlerse farklı bir belgelendirme kuruluşun sınavlarına başvuru yapabilirler. Aynı şekilde talep ettiği yeterliliğin bir birimini başka belgelendirme kuruluşundan almış olup diğer birimin sınavını tamamlamak üzere kuruluşumuza sınav başvurusu yapabilirler.

Adaylar, sınavına girdiği yeterliliğin birimi için başarılı olduğunda talep etmesi durumunda adayın adına birim başarı belgesi düzenlenir.

Sınav Uygulamaları: Sınav merkezimizde (sabit veya gezici sınav yerleri) teorik (yazılı), mülakat (sözlü) ve Performans (uygulama) sınavları sınav süresi boyunca kamera kayıt sistemi ile takip edilerek sınavlar kayıt altına alınacaktır. Kural dışı davranış tespiti ve uygunsuz durum ortaya çıkan ortamlarda sınavlar iptal edilir. Sınav tutanak formuna yazılır.

Uygulama sınavlarına girecek olan adaylar koruyucu iş güvenliği ekipmanları giymek/takmak/kullanmak zorundadırlar. Koruyucu İş güvenliği ekipmanları kuruluşumuz tarafından temin edilmiş olup adayların ortak kullanımına sunulacaktır; ortak iş güvenliği ekipmanı kullanmak istemeyen adaylar varsa kendi bireysel koruyucu iş güvenliği ekipmanlarını kullanabilirler veya çalıştığı firmanın koruyucu iş güvenliği ekipmanlarını kullanabilirler.

Sınavlarımız her bir yeterlilik alanın ilgili Değerlendiricisi eşliğinde yapılacaktır. Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye çalışan veya sınava hile karıştırmaya çalışan adayların sınavları başarısız sayılacaktır. Bu durum kuruluşumuzca sınav tutanak formu ile kayıt altına alınır.

Adaylar web sitemiz üzerinden başvuru formunu indirip talep ettikleri yeterlilik ve birimleri seçip formu doldurarak ıslak imzalı şekilde ve başvuru formunda yazılı olan başvuru evrakları (sınav ücreti dekontu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Belge Başvuru/Belge Kullanım Taahhüdü ve Sözleşme Şartları ve doldurulmuş başvuru formu ) ile birlikte elden veya kargo ile tarafımıza ulaştırmalılar. Başvurular tarafımızdan değerlendirilip uygun olması durumunda adaya telefon ile arama veya mesaj ile bildirim yapılır, adayın sınav takvimi hazırlanır.

Adayların Mesleki yeterlilik Belgesi için başvurduğu yeterliliğin 1 yıl içerisinde kullanmak üzere; başarısız olduğu birimden 2 kez daha ücret ödemeden sınava girme hakkı bulunmaktadır.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav hakkı vardır.

 Sınav Takvimi: Adaylara sınav bilgileri; sınav tarihi, sınav saati ve sınav yeri hakkında en geç 2 gün öncesinden cep telefonuna mesaj yoluyla bildirilecektir.

Sınav Sonuçları: Sınav sonuçları ve belgelendirme sonuçları web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

Sınav sonuçları için adaylar web sitemiz üzerinde “TC kimlik numaralarını” ile “doğrulama kodunu” girerek görüntüleyebilirler.  Aynı şekilde belgelerini de sorgulayabilirler.

Belge Hazırlanması: Aday sınavlardan başarılı olduktan sonra belgesi; kişinin adına düzenlenerek, yeterlilik adı/birimi yazılır,  İSMES, TÜRKAK ve MYK logolu olarak hazırlanıp MYK tarafından İSMES’e gönderilir. İSMES, Belgeleri imzalayarak, belgeli kişinin başvuru formunda belirttiği adrese kargo ile gönderilir veya isteyen İSMES in Merkezinden elden teslim alabilir.

Belgelendirilen kişiler aşağıda verilen kapsamımız ile ilgili olarak belge gözetim sürelerine ve belge geçerlilik sürelerine göre İSMES ile irtibat halinde olmalılar.

Belgeli kişiden yeterliliğinin devam ettiğinin tespiti için belge geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu istenir.

Belge Gözetim Süreleri: Kapsamımızdaki Yeterliliklerin Belge Gözetim Süreleri ve Belge Geçerlilik Süreleri aşağıda çizelgede verilmiştir.

Belgeli Kişiler, Belge Geçerlilik Süresi İçerisinde, Belge Gözetim Takipleri ve Performans Raporları için kuruluşumuz ile irtibat halinde olmak zorundadırlar. Aksi takdirde belgelerin askıya alınma durumu ile karşı karşıya kalırlar. Ve yine belge yenileme için belgeli kişiler belge geçerlilik süresi içerisinde İSMES ile irtibat halinde olmalılar.

Belgeye ilişkin olarak Belgelinin Gözetim Sıklığı, Belge Geçerlilik Süresi, Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi ve Belge ile ilgili genel/özel durumlar, ilgili kapsamın belgelendirme programı ve kurallarında yer verilmiştir.

Belge durumunu kontrol etmek (aktif/Pasif)  için Belgeli Kişiler “Ad – Soyad”  ve “Belge No” girerek web sistemimiz üzerinden görüntüleyebilirler.

Adaylar başvuru yapmak istedikleri yeterlilikler için aşağıdaki kapsam listesinden bakarak yeterlilik/birim seçim/seçimleri yapabilirler.

Belge Kayıp: Belgesini kaybeden kişi gazeteye zayi ilanı vermek koşulu ile İSMES’e imzalı bir dilekçe ve ilan verdiği gazete ile başvurur. Dosyası kontrol edilerek kaybettiği belgesinin kopyası üzerindeki belge içeriklerine göre belgesinin yeniden düzenlenmesi MYK dan talep edilir. Yeniden belge düzenlenmesi için kişiden belge ücreti alınır.

 

 

İSMES A.Ş.NİN YETERLİLİKLERİ

ULUSAL YETERLİLİK KODU

ULUSAL YETERLİLİK

SEVİYE

BİRİMLER

GÖZETİM SÜRESİ

GEÇERLİLİK SÜRESİ

10UY0002-3

Makine Bakımcı

Seviye 3

10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 

5 yıl

10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım

10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım

10UY0002-4

Makine Bakımcı

Seviye 4

10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 

5 yıl

10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım 

10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım

10UY0002-5

Makine Bakımcı

Seviye 5

10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 

5 yıl

10UY0002-3/A2 Makine Kurulumu

10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım

10UY0002-3/B2 Düzeltici Bakım

10UY0002-3/B3 Kestirimci Bakım

 

15UY0205-3

 

 

 

Köprülü Vinç operatörlüğü

Seviye 3

15UY0205-3/A1  İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

 

5 yıl 

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme 

 

10UY0002-4

Kaynak Operatörü 

Seviye 4

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

5 yıl

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0014-3

 

Alüminyum Kaynakçısı

 

Seviye 4

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

5 yıl

11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

11UY0015-4

Direnç Kaynak Ayarcısı

 

Seviye 4

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

5 yıl

11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)