Tarafsızlık Beyanımız


 

TARAFSIZLIK BEYANIMIZ

   

İSMES sunduğu Personel Belgelendirme hizmetlerinde tamamen bağımsızdır.

Bu kapsamda İSMES olarak; MYK ve TS EN ISO/IEC17024 standardına ve rehber dokümanlara uygun olarak personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi

Eğitim faaliyeti gerçekleştirmemeyi,

TS EN ISO/IEC 17024 Program komitesinin, karar verme mekanizmasının, tarafsız ve bağımsızlığını risk analizleri ile sağlamayı, çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yöneterek tüm belgelendirme faaliyetlerinde tarafsız, bağımsız, objektif hizmeti vermeyi, Hizmet sunan personelin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almayı,

İSMES’in tüm politika ve prosedürleri yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamış olup, personel belgelendirme hizmetini mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunmayı,

Hizmet verdiğimiz müşterilerin/adayın/başvuru sahibinin kurumsal yapılarını, güvenilirliğini ve performansını gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmeyi, belgelemeyi, sürdürülebilir olmasını sağlamayı,

Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkânına erişimi sağlamayı,

Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamını sağlamayı,

Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemeyi,

Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarını uygulamayı,

Değerlendirme metodolojisinin geçerli ve güvenilir olacak ve herhangi bir kişiyi veya grubu diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirmemesini garanti altına almayı, değerlendirmeyi açık, adil ve önyargıdan uzak şekilde gerçekleştirmeyi,

Çalışan personelin yaptığı işler ve verdiği kararlarda her türlü idari baskıdan uzak, bağımsız bir şekilde karar verebileceğini,

Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlemeyi ve başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesini sağlamayı, reklam ve kamuya sağlanan bilgilerin doğru olması, yanıltıcı olmaması için tüm tedbirleri almayı,

Hizmetlere ulaşma imkânının, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmamasını garanti altına almayı, herkesin hizmetlere eşit olarak ulaşabilmesini sağlamayı,

Tarafsızlığa zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmamayı, verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmamayı,

Personel tarafından tarafsızlığın sağlanması öneminin anlaşılmasını,

Çıkar çatışmasının yönetildiğini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını,

Kendi çalıştırdığımız bir personeli belgelendirmemeyi,

Kuruluşumuzun kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını mesleki sorumluluk sigortası kapsamında tazmin etmeyi,

TS EN ISO/IEC 17024 Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi,

Belge verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararları dâhil olmak üzere kararları verme yetkisinin ve sorumluluğunun İSMES’e ait olacağını beyan ve taahhüt ederim.

 

           15.02.2018

Alaattin SELAMCI

Genel Müdür